Menu

Integritetspolicy

100 procent värnar om den personliga integriteten och vi eftersträvar en hög nivå av säkerhet när det gäller dataskydd. Denna integritetspolicy beskriver och förtydligar hur vi behandlar och skyddar våra besökare och kunders personuppgifter, du bör läsa hela policyn noggrant.

Genom att använda 100 procents webbplats eller förse oss med dina personuppgifter via t ex e-post samtycker du till denna integritetspolicy, om du inte samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy skall du inte förse oss med dina personuppgifter.

 

Personuppgifter och behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person. Det kan t.ex. vara bilder eller ljudupptagningar utan att namn finns med, och det kan också vara IP-adresser då de kan kopplas till fysiska personer.

Varje åtgärd som tas med personuppgifter blir en behandling, oavsett om det är automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, lagring, överföring och radering.

 

Vem är Personuppgiftsansvarig

Den som samlar in eller bestämmer ändamålet för behandlingen av personuppgifter är personuppgiftsansvarig. Vi på 100 procent media i Sandviken AB, Hansbogatan 2 811 32 Sandviken, är personuppgiftsansvarigt bolag för de personuppgifter som hämtas in och behandlas av 100 procent.

I de fall där vi behandlar uppgifter för en personuppgiftsansvarig kunds räkning är 100 procent media i Sandviken AB personuppgiftsbiträde. I dessa fall upprättas ett biträdesavtal av den personuppgiftsansvarige. Detta görs för att säkerställa att båda parter tar sitt ansvar för säkerheten kring uppgifterna och att de behandlas korrekt.

 

 

Vilken information samlar vi in om dig, på vilket sätt och varför

Den personliga informationen som du ger oss genom kontaktformulär, e-post eller telefonkontakt är data som vi sedan sparar. 

Detta för att ge dig bättre personlig service när du har en dialog med oss, förbättra vår hemsida och kundtjänst, genomföra avtal/tjänster samt förbättra vår kommunikation med våra kunder. Vi sparar dina uppgifter även för framtida kommunikation kring våra tjänster och produkter.

 

 

Det kan handla om:

  • Namn
  • Organisationsnummer/Personnummer
  • E-postadress
  • Företagsadress
  • Telefonnummer
  • Kakor vid surf på hemsidan

Vi samlar vidare in information om hur besökare använder vår webbplats, detta gör vi för att förbättra upplevelsen på webbplatsen för våra besökare. Se mer om detta längre ned under rubriken "Cookies".

Kunder hos 100 procent

100 procents verksamhet kräver att vi behandlar personuppgifter om våra kunder, dels för fullgörandet av avtalet mellan oss och våra kunder men också för att kunna erbjuda support, rådgivning och nyheter som kan vara av intresse för våra kunder. Det finns enligt GDPR (den nya dataskyddsförordningen) en rättslig grund för att samla in dessa uppgifter och det är för att kunna fullgöra avtalet oss emellan, samt en intresseavvägning.

Kontakt och support

För att kunna hjälpa dig med ditt supportärende samlar vi in ditt namn, e-post och telefonnummer. Ändamålet med behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att kunna hålla kontakt samt meddela dig när ett supportärende är löst. Kontaktuppgifterna sparas i vårt supportärende system i enlighet med ändamålet beskrivet ovan. Dina kontaktuppgifter sparas sedan i vårt system, detta för att underlätta för både oss och kunden ifall ett nytt ärende skapas i framtiden. För kontakt via e-post eller formulär så sparas namn, e-post och telefonnummer, liksom företagsnamn.

Insamling av webbstatistik

När du besöker vår webbplats samlar vi in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar med hjälp av Google Analytics. Vi samlar in dessa uppgifter för att ha möjlighet att analysera hur många användare som besöker vår webbplats och när. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används. De uppgifter som samlas in via dessa loggar avidentifieras direkt och sparas därför inte i våra system. Du kan läsa mer om hur detta fungerar under rubriken cookies.

Marknadsföring via e-post

Som kund hos oss får du möjlighet att godkänna att vi kommunicerar via e-post i informationssyfte. Vi använder bara denna kanal för direkt marknadsföring om vi har fått ditt godkännande. Vår rättsliga grund för behandlingen är ditt samtycke. Du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring genom att skicka oss ett meddelande.

 

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare.

Vi använder cookies för att tillhandahålla vår webbplats, för att samla in webbstatistik, för att förbättra upplevelsen för våra kunder som besöker vår hemsida och för att utveckla vår hemsida. Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

 

Vem delar ni mina uppgifter med

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på något annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda underbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de som anges i denna policy.

 

Var behandlar ni mina uppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. För kunder som har servrar som är tillhandahållna av oss lagras dina uppgifter i vår serverhall. Vår serverhall är lokaliserad i Sandviken på Sandbacka Park. För en del serverhantering via tredje part gäller viss datalagring i deras datacenter, dessa är också placerade inom EU/EES.

 

Vilka rättigheter har du som får dina personuppgifter sparade hos oss

Rätt till tillgång  

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Detta kan du göra kostnadsfritt en gång per kalenderår.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv. 

Rätt att bli glömd

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen. 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingssystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare. 

Rätt att återkalla samtycke 

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan. 

Rätt att lämna klagomål 

Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet. 

 

Hur använder du dina rättigheter

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se. 

Ändringar i denna policy

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på webbsidan www.100procent.com. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via support@100procent.com eller telefon: 026 - 25 55 00


 

Integritetspolicyn uppdaterades senast den 2 aug 2018.

 

Hör av dig!

Din marknadsföring förtjänar vår hundraprocentiga kärlek.
Vi pratar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig nå dina mål. Så vad säger du, ska vi ses på en första dejt?