Menu

Lyft berättelserna i företaget.


Corporate storytelling är ofta steg två i content marketing, men kan också vara en fristående aktivitet. Människan har alltid fascinerats av berättelser. Det är genom dem vi känner vår historia – från runor, vävar och grottmålningar till historier som gått i arv från generation till generation.


I varje företag finns mängder av historier. Att fånga upp dem och använda dem strukturerat kallas idag för corporate storytelling och är ett mycket effektivt sätt att stärka sitt varumärke – både internt och externt.

Använd corporate storytelling internt för att stärka stoltheten för företaget och skapa en samhörighet genom gemensamma berättelser. Extern storytelling kan ske som en egen aktivitet, eller parallellt för att ytterligare förstärka effekten. Vi hjälper dig ta idén till en färdig berättelse.

Innehåll  / detta ingår


✓ Intervjuer med de medarbetare och eventuellt kunder

✓ Faktasammanställning

✓ Varumärkesbyggande berättelser

✓ Två korrekturrundor

Eller kan det här vara en lösning för dig?


Foto & film

Bra bilder och film som tar sig genom bruset.

Läs mer

Illustration

Design som når hela vägen in i hjärtat.

Läs mer

Content & kreativ support

Låt oss uppdatera din webbsida löpande, så kan du göra annat.

Läs mer

Hör av dig!

Din marknadsföring förtjänar vår hundraprocentiga kärlek.
Vi pratar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig nå dina mål. Så vad säger du, ska vi ses på en första dejt?