Menu

Om du söker engagemang och dialog, är svaret ofta sociala medier.


Sociala medier är inget nytt längre. Vi har facebookat och twittrat i nära nog tio år vid det här laget. Många ägnar många timmar varje dag åt att umgås med mer eller mindre nära bekanta i sociala medier. Ändå känns det så svårt att plocka in verktygen i styrelserummet. Hur kommer det sig?

Det finns många svar på det. Dels är resultaten svåra att mäta som vi är vana vid och dels ställer kanalerna helt andra krav på oss. Handen på hjärtat – det är betydligt enklare att sätta ihop en annonsplan och följa den, eller skicka ut ett nyhetsbrev en gång i månaden. Att lyckas med sociala medier kräver engagemang, långsiktighet, uthållighet och ständig tillgänglighet. Även på julafton.

Men det är värt besväret. Många gånger om! Sociala medier är fantastiska verktyg för att skapa engagemang för ditt varumärke och en dialog där du kan lära dig allt om målgruppen. Vi hjälper till att ta fram en kommunikations­plan för sociala medier, som självklart är integrerad i all annan kommunikation från företaget.

Innehåll


✓ Vision och kärnvärden

✓ Målgrupper - definition

✓ Målgrupper - användaranalys

✓ Syfte och mål

✓ Tonalitet – hur kommunicerar vi?

✓ Ansvarsfördelning

✓ Krishantering

✓ Aktivitetsplan

Eller kan det här vara en lösning för dig?


Foto & film

Bra bilder och film som tar sig genom bruset.

Läs mer

Storytelling

Lyft berättelserna i företaget.

Läs mer

Content marketing

Starka varumärken är tåliga. Bygg ditt med content marketing.

Läs mer

Hör av dig!

Din marknadsföring förtjänar vår hundraprocentiga kärlek.
Vi pratar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig nå dina mål. Så vad säger du, ska vi ses på en första dejt?