Menu

Content – vad är det egentligen?

content
content

I det här inlägget tänkte jag att vi skulle närma oss content. När jag berättar att jag arbetar med content marketing får jag i 9 av 10 fall frågan ”Och det betyder?” Så vi börjar där.

Content kan likställas med det svenska ordet innehåll. Content marketing dominerar fortfarande det digitala landskapet.  Detär en bred term med flera underkategorier. Det man alltid måste eftersträva när man arbetar med content är ett kvalitativt innehåll. Materialet ska alltid vara kanal- och målgruppsanpassat.

Ett engagerande innehåll

Det är den bästa marknadsföringsmetoden för att förtjäna tillit, generera webbtrafik och bygga ditt varumärke. Se till att skapa innehåll som är:

Värdeskapande: Innehållet ska upplevas värdefullt i mottagarens situation.

Egen egendom: Innehållet ska tillhandahållas på egen egendom, men spridas i andras.

Pågående: Innehållet ska publiceras frekvent och konsistent

Affärsnytta: Innehållet ska skapa affärsnytta.

Vilka är ni?

En trend som är på frammarsch är en transparens i företagens värdegrund. Lyft fram era politiska ståndpunkter och berätta vad som engagerar er. På så vis framstår ni som personliga och kan bygga starka relationer med era kunder. Ni är intressanta!

Ert innehåll har blivit viktigare än någonsin. Cirka 30 % av internetanvändarna använder idag adblockers, vilket innebär att många föråldrade marknadsföringsmetoder ignoreras av mottagaren. 80 % föredrar istället innehåll med god kvalitet före annonser. Content marketing har i mångt och mycket ersatt definitionen av marknadsföring. Företag har börjat förstå hur effektivt det är – och att det leder till bättre resultat.

Värdefullt och relevant innehåll skapar engagemang och delaktighet hos mottagaren. För att bibehålla intresset hos målgruppen, fånga kunder och skapa lönsamhet i denna marknadsföringsstrategi behöver du lägga ner både tid och energi i produceringen.

Och vilka är kunderna?

Glöm inte att definiera din målgrupp. Få företag känner den tillräckligt väl. I dagens ”annonsallergiska” samhälle bör du enbart annonsera för de som verkligen intresserar sig för era produkter eller tjänster, annars uppstår endast irritation.

Fundera sedan över vilket stadie din potentiella kund befinner sig i. Vill du skapa kännedom hos en potentiell kund? Profilera dig gentemot dina konkurrenter? Övertyga en målgrupp som redan är intresserad av den typ av vara eller produkt du erbjuder? Eller handlar det istället om att du vill bygga upp eller vårda den relation du har till befintliga kunder? Först när du besvarat denna fråga kan du börja producera innehåll, som ska attrahera vald kategori. 

I del två går vi djupare in i innehållets olika delar. Har du några frågor innan dess? Kontakta oss!

Ta hand om varandra,

Emma

 

Om författaren

100 Procent

100 Procent är en fullservicebyrå som stöttar dig hela vägen. Din marknadsföring förtjänar vår hundraprocentiga kärlek. Vi pratar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål.

Hör av dig!

Din marknadsföring förtjänar vår hundraprocentiga kärlek.
Vi pratar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig nå dina mål. Så vad säger du, ska vi ses på en första dejt?